Tisztelt Látogató!

A Fővárosi Közgyűlés 1823/2010 (10.27.) Főv. Kgy. határozatával döntött arról, hogy a Budapesti Közlekedési Központ veszi át a parkolással és a teherforgalmi behajtási hozzájárulások kiadásával kapcsolatos közfeladatok ellátását, így különösen a parkolás egységes rendszerbe szervezésével kapcsolatos irányítási-stratégiai, fejlesztési, tervezési feladatokat, illetve a behajtási hozzájárulások ellenőrzésével és a parkolásüzemeltetéssel kapcsolatos tevékenységeket.

A budapesti közlekedési intézményrendszer átalakítását, integrációját célzó folyamat részeként a Fővárosi Közgyűlés további döntései részletesen rendelkeztek a PARKING Kft. közszolgáltatási feladatainak a Budapesti Közlekedési Központ részére történő átadásáról.

A hivatkozott határozatok értelmében a 2011. december 31-ei hatállyal életbe lépő szervezeti változások nyomán megkezdődött a Budapesti Közlekedési Központ honlapjának az átvett közszolgáltatási feladatokkal összefüggő tartalmak beépítését, integrációját célzó átalakítása.